Den nya kulturbussen till vänster. Nedan bilder från KulTurPåHjul 2020.  
Olika uttryck samma kreativitet